ราคาสติ๊กเกอร์

Print
Hits: 4956

ราคา สติ๊กเกอร์ Size นามบัตรมาตรฐาน ตัวอย่างขนาดงาน

 

สติ๊กเกอร์กระดาษ เคลือบพลาสติกมัน 1 หน้า

   กล่อง    

ราคา/กล่อง

ราคารวม

5 320 1,600
10 266 2,660
20 240 4,800
30 213 6,390
50 191 9,550

 

สติ๊กเกอร์ PVC เคลือบพลาสติกมัน 1 หน้า

     กล่อง   ราคา/กล่อง ราคารวม
1,000 2,772 3,564
2,000 3,564 4,356
4,000 4,510 6,336
6,000 6,534 7,128