วิธีเตรียมส่งไฟล์งาน

Print
Hits: 8028

การส่งไฟล์งานนามบัตรพิมพ์ 4 สี การลง Spot UV การ์ด PVC และโปสเตอร์

1.ใช้ไฟล์งานที่มาจากโปรแกรม lllustrator หรือ CorelDRAW ที่เป็น ลายเส้นหรือ Vector

2.สามารถส่งไฟล์งานที่มาจาก Photoshop หรือ ไฟล์รูปภาพ เช่น JPG,TIF ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของไฟล์ที่ส่งมา

3.ต้องเขียนแจ้งรายละเอียดเทคนิคต่างๆ แนบมาทุกครั้ง ในไฟล์ word,Excel,Power Point หรืออาจแปลงออกมาเป็น JPG. ก็ได้ (เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่งงาน รบกวนแนบรายละเอียดงานมาให้ทุกครั้ง)

4.ถ้าต้องการให้พิมพ์งานจากรูปภาพที่ให้มา งานที่ออกมาจะขึ้นอยู่กับความละเอียดหรือสีของภาพที่ให้มานั้นๆ

5.ถ้าต้องการให้แก้ไขหรือปรับสีจากรูปภาพเพื่อไปใช้ในการพิมพ์ จะต้องดูจากต้นฉบับที่ให้มาว่าสามารถนำไปส่งพิมพ์ได้หรือไม่ (ทั้งนี้หากมีการปรับแก้จากต้นฉบับ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทางลูกค้าทราบก่อนนำไปแก้ไข)

6.หลังจากส่งงานเรีนบร้อยแล้ว เพื่อความรวดเร็ว รบกวนทางลูกค้าโทรแจ้งไปที่เซลล์ผู้ขาย ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะแจ้งการดำเนินการในขั้นต่อไป