ราคานามบัตรPVC

Print
Hits: 38710

บัตร PVC  200 แกรม กันน้ำฉีกไม่ขาด ตัวอย่างขนาดงาน

 ราคานามบัตร PVC 4สี 1ด้าน

    ใบ      

ราคา/ใบ  

ราคารวม

200 2.48 496
300 2.32 696
500 2.18 1,090
1,000 2.15 2,150
2,000 2.14 4,280
3,000 2.12 6,360
5,000 2.09 10,450

 

ราคานามบัตร PVC 4สี 2ด้าน

       ใบ     ราคา/ใบ 
ราคารวม
200 3.00 600
300 2.48 744
500 2.27 1,135

1,000

2.26 2,260
2,000 2.24 4,480
3,000 2.23 6,690
5,000 2.20 11,000

ระยะเวลาการผลิต 3-7 วัน