ราคานามบัตรPVC

Print
Hits: 35325

บัตร PVC  200 แกรม กันน้ำฉีกไม่ขาด ตัวอย่างขนาดงาน

 ราคานามบัตร PVC 4สี 1ด้าน

    ใบ      

ราคา/ใบ  

ราคารวม

200 1.98 396
300 1.82 546
500 1.68 840
1,000 1.65 1,650
2,000 1.64 3,280
3,000 1.62 4,860
5,000 1.59 7,950

 

ราคานามบัตร PVC 4สี 2ด้าน

       ใบ     ราคา/ใบ 
ราคารวม
200 2.50 500
300 1.98 594
500 1.77 885

1,000

1.76 1,760
2,000 1.74 3,480
3,000 1.73 5,190
5,000 1.70 8,500

ระยะเวลาการผลิต 3-7 วัน