นามบัตร ระบบ Digital Offset

Print
Hits: 9447

นามบัตร ระบบ Digital Offset   ตัวอย่างขนาดงาน

ราคานามบัตร Digital Offset

กระดาษ อาร์ตการ์ด 250 แกรม 4 สี 1 ด้าน

    ใบ      

ราคา/ใบ  

ราคารวม

100 3 300
200 2.5 500
300 2 700
500 1 500

 

กระดาษ อาร์ตการ์ด 250 แกรม 4 สี 2 ด้าน

       ใบ     ราคา/ใบ 
ราคารวม
100 4 400
200 3.50 700
300 3 900
500 2 1,000

ระยะเวลาการผลิต 1-2 วัน หลังจากยืนยันแบบ