ราคานามบัตรกระดาษพิเศษ

Print
Hits: 7063

1.กระดาษลายผ้า 190 แกรม

2.กระดาษลายกอล์ฟ 210 แกรม

3.กระดาษงาช้าง 250 แกรม

4.กระดาษผิวส้ม 190 แกรม

ตัวอย่างขนาดงาน

 

ราคานามบัตรพิมพ์ 4 สี 1 ด้าน

   ใบ    

ราคา/ใบ  

ราคารวม

200 3.00 600
300 2.80 840
500 2.75 1,375
1,000 2.50 2,500
2,000 2.30 4,600
3,000 2.00 6,000
4,000 1.7 6,800
5,000 1.5 7,500

 

ราคานามบัตรพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

     ใบ      ราคา/ใบ  
ราคารวม
200 3.50 700
300 3.30 990
500 3.20 1,600
1,000 3.00 3,000
2,000 2.80 5,600
3,000 2.00 6,000
4,000 1.80 7,200
5,000 1.50 7,500