ราคานามบัตร ระบบ Offset

Print
Hits: 7086

 นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม

 ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 1ด้าน

              ใบ          

            ราคา/ใบ            

       ราคารวม       

200 0.88 176
500 0.77 385
1,000 0.66 660
2,000 0.61 1,220
3,000 0.59 1,770
5,000 0.57 2,850

 

ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 2ด้าน

             ใบ               
          ราคา/ใบ                     ราคารวม     
200 1.54 308
500 1.32 660
1,000 1.10 1,100
2,000 0.99 1,980
3,000 0.93 2,790
5,000 0.88 4,400

 

 

 นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม

+ เคลือบมัน และเคลือบด้าน

ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 1ด้าน

   ใบ     

ราคา/ใบ  

ราคารวม

200 2.33 466
500 1.58 790
1,000 1.48 1,480
2,000 1.44 2,880
3,000 1.38 4,140
5,000 1.36 6,800

 

ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 2ด้าน

     ใบ         ราคา/ใบ ราคารวม
200 3.12 624
500 1.72 860
1,000 1.70 1,700
2,000 1.69 3,380
3,000 1.68 5,040
5,000 1.67 8,350

ตัวอย่างขนาดงาน