ราคานามบัตร Spot UV

Print
Hits: 11498

นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน                  ตัวอย่างขนาดงาน

เคลือบด้าน 1 ด้าน + พร้อมลง Spot UV 1 ด้าน

   ใบ       

ราคา/ใบ  

ราคารวม

200 3.50 700
500 3.0 1,500
1,000 2.75 2,750
2,000 2.5 5,000
3,000 2.0 6,000
5,000 1.90 9,500

 

นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

เคลือบด้าน 2 ด้าน + พร้อมลง Spot UV 2 ด้าน

     ใบ      ราคา/ใบ  
ราคารวม
200 5 1,000
500 4.75 2,375
1,000 4.5 4,500
2,000 4 8,000
3,000 3.75 11,250
5,000 3.5 17,500

ตัวอย่างนามบัตร Spot UV