วิธีการส่งงาน

Print
Hits: 14528

1.ส่งไฟล์งานหรือข้อมูล สื่อสิ่งพิมพ์ ลูกค้าต้องลงรายละเอียดในตัวไฟล์งานแต่ละชนิด เพื่อกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการสั่งสินค้า

(หลังจากลูกค้าส่งไฟล์งานและโอนเงินเรียบร้อย ทางเราจะถือว่าลูกค้าได้เช็คไฟล์งานหรือข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และเราจะผลิตสินค้าตามไฟล์ที่ส่งมา)

2.การชำระถ้างานไม่มีเครดิตให้ชำระเงิน 100% ณ วันรับงานหรือส่งของ หากมีเงื่อนไขนอกเหนือจากที่ได้ตกลงให้คุยรายละเอียดกับผู้ขายโดยตรง