ราคาโบรชัวร์

Print
Hits: 6695

ราคาโบรชัวร์ 105 แกรม ขนาด A4

 พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน

จำนวน    

ราคา

1,000 2,390
2,000 3,200
4,000 4,510
6,000 6,250
10,000 7,990
12,000 9,720
20,000 14,100

 

ราคาโบรชัวร์ 105 แกรม ขนาด A4 

พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

จำนวน    

ราคา

1,000 3,060
2,000 4,000
4,000 5,590
6,000 6,920
10,000 8,950
12,000 10,380
20,000 14,650

 

 

ราคาโบรชัวร์ 130 แกรม ขนาด A4

 พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน

จำนวน    

ราคา

1,000 2,550
2,000 3,460
4,000 4,990
6,000 6,730
10,000 9,320
12,000 10,780
20,000 16,240

 

ราคาโบรชัวร์ 130 แกรม ขนาด A4

พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

จำนวน    

ราคา

1,000 3,250
2,000 4,300
4,000 6,450
6,000 7,780
10,000 9,980
12,000 11,550
20,000 16,770

 

 

ราคาโบรชัวร์ 160 แกรม ขนาด A4

 พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน

จำนวน    

ราคา

1,000 2,670
2,000 3,720
4,000 5,445
6,000 7,150
10,000 10,650
12,000 12,320
20,000 18,360

 

ราคาโบรชัวร์ 160 แกรม ขนาด A4 

พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

จำนวน    

ราคา

1,000 3,460
2,000 4,660
4,000 7,320
6,000 8,646
10,000 11,350
12,000 13,100
20,000 19,360