ราคาไวนิล

Print
Hits: 5724

 

ราคาไวนิล
ลำดับ รายการ ตารางเมตร ราคา/ตาราง ราคารวม
สี ความละเอียด ระบบพิมพ์ รับประกัน
1 จีน 800 outdoor 6 1.00 200  
2 จีน 1400 indoor 6 1.00 300  
3 ญี่ปุ่น 1400 outdoor 1 1.00 250  
4 ญี่ปุ่น 1800 indoor 1 1.00 450  
5 เยอรมัน 2200 indoor 1 1.00 800  
               
สติกเกอร์อินเจ็ต
ลำดับ รายการ ตารางเมตร ราคา/ตาราง ราคารวม
สี ความละเอียด ระบบพิมพ์ รับประกัน
1 จีน 800 outdoor 6 1.00 400  
2 จีน 1400 indoor 6 1.00 450  
3 ญี่ปุ่น 1400 outdoor 1 1.00 550  
4 ญี่ปุ่น 1800 indoor 1 1.00 650  
5 เยอรมัน 2200 indoor 1 1.00 1000  
สติกเกอร์c2
ลำดับ รายการ ตารางเมตร ราคา/ตาราง ราคารวม
สี ความละเอียด ระบบพิมพ์ รับประกัน
1 จีน 800 outdoor 6 1.00 650  
2 ญี่ปุ่น 1400 outdoor 1 1.00 1000  
ธงญี่ปุ่นพร้อมขา
ลำดับ รายการ ก.xส. ราคา/ตาราง ราคารวม
สี ความละเอียด ระบบพิมพ์ รับประกัน
1 จีน 800 outdoor 6 200x50 1000  
2 ญี่ปุ่น 1400 outdoor 1 200x50 1200  
โลอัพ
ลำดับ รายการ ก.xส. ราคา/ตาราง ราคารวม
สี ความละเอียด ระบบพิมพ์ รับประกัน
1 จีน 800 outdoor 6 60x160 1000  
2 จีน 1400 indoor 6 60x160 1200  
3 ญี่ปุ่น 1400 outdoor 1 60x160 1500  
4 ญี่ปุ่น 1800 indoor 1 60x160 1700  
5 เยอรมัน 2200 indoor 1 60x160 2000  

 

ตัวอย่างงานไวนิล