ราคาไวนิล

 

ราคาไวนิล
ลำดับ รายการ ตารางเมตร ราคา/ตาราง ราคารวม
สี ความละเอียด ระบบพิมพ์ รับประกัน
1 จีน 800 outdoor 6 1.00 200  
2 จีน 1400 indoor 6 1.00 300  
3 ญี่ปุ่น 1400 outdoor 1 1.00 250  
4 ญี่ปุ่น 1800 indoor 1 1.00 450  
5 เยอรมัน 2200 indoor 1 1.00 800  
               
สติกเกอร์อินเจ็ต
ลำดับ รายการ ตารางเมตร ราคา/ตาราง ราคารวม
สี ความละเอียด ระบบพิมพ์ รับประกัน
1 จีน 800 outdoor 6 1.00 400  
2 จีน 1400 indoor 6 1.00 450  
3 ญี่ปุ่น 1400 outdoor 1 1.00 550  
4 ญี่ปุ่น 1800 indoor 1 1.00 650  
5 เยอรมัน 2200 indoor 1 1.00 1000  
สติกเกอร์c2
ลำดับ รายการ ตารางเมตร ราคา/ตาราง ราคารวม
สี ความละเอียด ระบบพิมพ์ รับประกัน
1 จีน 800 outdoor 6 1.00 650  
2 ญี่ปุ่น 1400 outdoor 1 1.00 1000  
ธงญี่ปุ่นพร้อมขา
ลำดับ รายการ ก.xส. ราคา/ตาราง ราคารวม
สี ความละเอียด ระบบพิมพ์ รับประกัน
1 จีน 800 outdoor 6 200x50 1000  
2 ญี่ปุ่น 1400 outdoor 1 200x50 1200  
โลอัพ
ลำดับ รายการ ก.xส. ราคา/ตาราง ราคารวม
สี ความละเอียด ระบบพิมพ์ รับประกัน
1 จีน 800 outdoor 6 60x160 1000  
2 จีน 1400 indoor 6 60x160 1200  
3 ญี่ปุ่น 1400 outdoor 1 60x160 1500  
4 ญี่ปุ่น 1800 indoor 1 60x160 1700  
5 เยอรมัน 2200 indoor 1 60x160 2000  

 

ตัวอย่างงานไวนิล

 

ราคานามบัตรPVC

บัตร PVC  200 แกรม กันน้ำฉีกไม่ขาด ตัวอย่างขนาดงาน

 ราคานามบัตร PVC 4สี 1ด้าน

    ใบ      

ราคา/ใบ  

ราคารวม

200 1.98 396
300 1.82 546
500 1.68 840
1,000 1.65 1,650
2,000 1.64 3,280
3,000 1.62 4,860
5,000 1.59 7,950

 

ราคานามบัตร PVC 4สี 2ด้าน

       ใบ     ราคา/ใบ 
ราคารวม
200 2.50 500
300 1.98 594
500 1.77 885

1,000

1.76 1,760
2,000 1.74 3,480
3,000 1.73 5,190
5,000 1.70 8,500

ระยะเวลาการผลิต 3-7 วัน  

 

นามบัตร ระบบ Digital Offset

นามบัตร ระบบ Digital Offset   ตัวอย่างขนาดงาน

ราคานามบัตร Digital Offset

กระดาษ อาร์ตการ์ด 250 แกรม 4 สี 1 ด้าน

    ใบ      

ราคา/ใบ  

ราคารวม

100 3 300
200 2.5 500
300 2 700
500 1 500

 

กระดาษ อาร์ตการ์ด 250 แกรม 4 สี 2 ด้าน

       ใบ     ราคา/ใบ 
ราคารวม
100 4 400
200 3.50 700
300 3 900
500 2 1,000

ระยะเวลาการผลิต 1-2 วัน หลังจากยืนยันแบบ  

 

ราคานามบัตร ระบบ Offset

 นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม

 ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 1ด้าน

              ใบ          

            ราคา/ใบ            

       ราคารวม       

200 0.88 176
500 0.77 385
1,000 0.66 660
2,000 0.61 1,220
3,000 0.59 1,770
5,000 0.57 2,850

 

ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 2ด้าน

             ใบ               
          ราคา/ใบ                     ราคารวม     
200 1.54 308
500 1.32 660
1,000 1.10 1,100
2,000 0.99 1,980
3,000 0.93 2,790
5,000 0.88 4,400

 

 

 นามบัตรกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม

+ เคลือบมัน และเคลือบด้าน

ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 1ด้าน

   ใบ     

ราคา/ใบ  

ราคารวม

200 2.33 466
500 1.58 790
1,000 1.48 1,480
2,000 1.44 2,880
3,000 1.38 4,140
5,000 1.36 6,800

 

ราคากระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4สี 2ด้าน

     ใบ         ราคา/ใบ ราคารวม
200 3.12 624
500 1.72 860
1,000 1.70 1,700
2,000 1.69 3,380
3,000 1.68 5,040
5,000 1.67 8,350

ตัวอย่างขนาดงาน

 

Joomla Themes designed by Web Hosting Top